Overgang nieuwe KOR

Wie geen btw-aangifte doet omdat hij gebruik maakt van de ontheffing administratieve verplichtingen, valt per 1 januari 2020 automatisch onder de nieuwe kleineondernemersregeling.

Verder actie ondernemen is niet nodig. Dit geldt ook voor zonnepaneelhouders die geen aangifte meer doen.  Wie de nieuwe kleineondernemersregeling niet wil of kan toepassen, moet zich afmelden. Gebruik hiervoor het afmeldformulier van de Belastingdienst.

(Bron: Taxence)

Terug naar nieuws

Neem contact met ons op